MEntal

MEntal

De mentale gezondheidsproblematiek is in het afgelopen decennium wereldwijd toegenomen. Ongeveer 20% van de jongeren wereldwijd heeft een mentaal gezondheidsprobleem.

Praten over mental health is vaak een taboe, waardoor je vaak in je eentje kampt met deze problemen. Juist daarom zou er meer aandacht moeten komen voor mentale gezondheid en acceptatie van problemen op het gebied van mentale gezondheid. Er moet meer kennis zijn over mentale gezondheid en problematiek rondom mentale gezondheid moet tijdig gesignaleerd worden voordat het uit de hand loopt. Bovendien is er ook een tekort aan vaardigheden om om te gaan met de mentale gezondheidsproblematiek.

Door middel van mental health commissies hopen wij kennis en inzicht te verschaffen over verschillende onderwerpen omtrent mental health en vaardigheden aanleren wat betreft omgang met mental health problematiek. Er wordt gestreefd om misconcepties weg te nemen en stigmatisering te verminderen. Daarnaast wordt er gestreefd om mental health problematiek te verminderen in de maatschappij door tijdige signalering en juiste omgang met psychische problemen. De activiteiten die georganiseerd worden door de mental health commissies zijn erg breed. Activiteiten die afgelopen jaar zijn georganiseerd zijn onder andere: lezing over eetstoornis, burn-out cursus, zelfmoordpreventie workshop, mindfulnessavonden en awarenssacties via social media om mentale gezondheidsproblemen beter te belichten.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op bpa@ifmsa.nl!