Open Dialogen

Open Dialogen

Het project Open dialogen streeft ernaar om dialoogavonden te organiseren, waarbij er eerst gezamenlijk een documentaire wordt bekeken over een controversieel onderwerp en er vervolgens ruimte is voor een open discussie, voor iedereen die geïnteresseerd is. Om dit te bereiken heeft IFMSA-VU een commissie opgezet die deze avonden organiseert, in eerste instantie online, maar tegenwoordig ook fysiek. Op deze manier kunnen mensen met verschillende kennis en meningen met elkaar in gesprek gaan over betreffende onderwerpen. Om ons te helpen met dit project nodigen we iedereen van harte uit om eens deel te nemen aan een dialoogavond.

Dit betreft samenwerking met Kompas studenten

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op scorpbenefiet.vumc@ifmsa.nl!